mandag 21. mai 2012

Poesi av monotypi og fotografi

Vi hadde nylig en oppgave der vi skulle kombinere trykkteknikk og fotografi til et samlet uttrykk. Trykket skulle overføres på fotopapiret og skulle være innen teknikken monotypi. Det vil si en måte å trykke på der en bruker ulike materialer, teknikker og mønstre til å skape ulike teksturer i trykkflaten.
Det første vi skulle gjøre var å velge et bilde og deretter redigere det sort/hvitt. Trykket som var neste ledd i oppgaven skulle bestå av flere flater som ble lagt til bildet for å fremheve former og meningen med bildet.
Her er mitt originalbilde og resultat:

Jeg valgte å lage bordbeinet i bakgrunnen til et tre for å spille på at plankene opprinnelig var et tre en gang. Videre farget og markerte jeg skyggen til rådyret. Selv et lite dyr kan kaste en stor skygge.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar